4 lưu ý trong việc ăn uống giúp người Nhật khỏe mạnh sống lâu