“Cải lão hoàn đồng” với những thực phẩm thần dược quen thuộc