Khám phá đặc tính tuyệt vời của tinh lọc dịch nhầy ốc sên