Kinh hoàng với mỹ phẩm “xách tay” hay “ngoại nhập” đi ra từ xưởng sản xuất như thế này!

Kinh hoàng với mỹ phẩm "xách tay"

Nhìn những hình ảnh kinh hoàng trong xưởng sản xuất mỹ phẩm nhái dưới đây, có lẽ nhiều người sẽ không dám tin tưởng hoàn toàn vào các thể loại “hàng xách tay”, “hàng ngoại nhập. Có lẽ nhiều người sẽ không dám tin tưởng hoàn toàn vào các thể loại “hàng xách tay”, “hàng …

Đọc tiếp